Velg takstol

Viktig informasjon

Det er viktig å være klar over at dette verktøyet genererer en arbeidstegning. Samt at verktøyet ikke tar høyde for styrkeberegning,
forankring og avstivning. For dette kan vi anbefale dataproduktet TreDim eller gå via leverandører som beregner dette.

Vi vil med dette selfølgelig fraskrive oss et hvert tenkelig og utenkelig utfall som direkte eller inderekte kan knyttes opp til bruk av
dette verktøyet, med andre ord all bruk av dette verktøyet skjer på eget ansvar.


Generell monteringsveiledning for takstoler i mindre bygg (kilde: www.takstol.com)