Praksiskandidat


Voksne som mangler formell fagutdanning, men som har minst 5 års dokumentert allsidig praksis i et fag, kan gå opp til fag-/svenneprøve som praksiskandidater. Før praktisk fag-/svenneprøve, må kandidaten avlegge en teoretisk eksamen for praksiskandidater i sitt fag.

 

Vil du vite mer om dette så ta kontakt med rådgiver på din skole.

 

Naviger på siden med fanene øverst og undermeny til venstre.

Spør om hjelp om du lurer på noe. Lykke til.

Sidesitat: Begeistring er ungdommens daglige brød. Skepsis er alderens daglige vin.