Elevinformasjon


Dette er plassen du laster ned nødvendig informasjon og dokumenter til din egen elevperm eller mappe på server/pc.

Under fane 1, fane 2 osv finner du dokumentene som du trenger for å starte din undervisning. Under fane 2 og 3 kan det være forskjellige dokumenter på de forskjellige opplæringsplassene. Finn din og lagre i permen.

Lag din egen perm med skilleark 1 - 12. Dette og lærebøker får du utdelt av din lærer eller elevtjeneste på undervisningsplassen.

Fane 5 inneholder læreplaner, veiledninger og prosjekt til fordypning. Du finner ditt nivå og lagrer i din perm.

Viktig: Fane 4 inneholder en oversikt over det meste vi kan tilby via denne siden. Sammen med lærer/instruktør går du gjennom kompetanse/kjennskap til de ulike yrkene samt bruke oversikten til å krysse ut gjennomførte oppgaver og øvelser.

Det er ikke sikkert at din opplæringsplass kan tilby alt du finner på siden. Spør din lærer/instruktør om hvilken opplæringsplass du best kan oppnå dine mål i samarbeid med den skolen du nå går på.

Under "Dokumenter" legges alt annet som kan berøre deg. Se over og be om hjelp om noe er uforståelig. Lærere og instruktører er her for å veilede/hjelpe deg etter beste evne.

Lykke til med utdannelsen. NORGE TRENGER FAGFOLK.

Sidesitat: Skepsis er det første skrittet på veien til filosofi.