Bygg og datakompetanse


På denne siden vil du få informasjon og opplæring innen data samt mulighetene vi har til kompetanse/hjelpemidler som finnes på internett. De fleste i dag bør/må ha en minimum av kompetanse da det meste foregår via internett.

Innen byggebransjen er det et krav til dokumetasjon av utført arbeid. Vi ønsker her å gi deg en innføring i noen måter å gjøre dette på. Med å jobbe med de oppgaver/øvelser du finner her får man gratis øvelse i bruk av pc. Dette er noe de fleste kan litt eller mye om.

Tegning og tegningsforståelse av arbeidsoppdrag er også viktig for alle nivå av utdannelsen. " Tegning grunnleggende" er en start på å komme igang med enkle tegninger som forhåpentlig vis gjør det morsomt å lære mer.

Det kan være mye uforståelig og vanskelig for de som ikke har tatt teknologien i bruk. Dette skal vi nå snu på slik at det blir enkelt og trygt for deg å utnytte teknologien.

Rett til opplæring
Voksne har i følge opplæringsloven rett til grunnskoleopplæring. Denne retten inkluderer rett til opplæring i de grunnleggende ferdighetene:

  • å kunne uttrykke seg muntlig
  • å kunne uttrykke seg skriftlig
  • å kunne lese
  • å kunne regne
  • å kunne bruke digitale verktøy

 

Her en en liten kjekk sak om takstoler trykk her....

Spør om hjelp om du lurer på noe. Lykke til.

Sidesitat: For mye av det gode kan være praktfullt.