Byggeprossesen


Her følger vi en byggeprosses fra start til innflytting. Bruk lærebøkene og annet lærestoff for å besvare de spørsmål som ligger under ukesoppgavene.

Les mer om dette her....

Link til Gyldendal sitt fagnettsted for bygg & anleggsteknikk

Dokumenter til byggeprossesen:
-
-
Byggeprossesen uke for uke:
Ekstra rundt byggeprossesen:
Preakseptable løsninger betong
Preakseptable løsninger
Preakseptable løsninger
Preakseptable løsninger
Preakseptable løsninger
Preakseptable løsninger
Preakseptable løsninger
Preakseptable løsninger

Sidesitat: man vet ikke hva dagen bringer før solen har gått ned