Vg 3 Veien til fagbrev/svennebrev


Etter at du har fullført Vg1 og Vg2 så står læretiden for tur. Dette skjer i en bedrift. Noen opplæringsplasser kan også ha lærlinger. Dette må da godkjennes av opplæringskontorene du tilhører.

Snakk med din rådgiver/elevtjeneste om mulighetene du har for dette.

På de fleste opplæringsplassene kan du få hjelp til å styrke dine kunnskaper mot den siste teoretiske prøven før den praktiske prøven.

§ 3 - 5 kurs er basert på eksamensløsnig og forståelse før eksamen.

Det bør også utredes i god tid om du har krav på tilrettelagt eksamen.

Ta kontakt med rådgiver på skolen din.

 

Sidesitat: Naturvitenskapens oppgave er ikke bare å utvide erfaringa, men å få en orden i denne erfaringa.