Vg 3 Lærestoff


Her vil du finne forskjellige dokumenter og filer opp mot eksamen og den praktiske prøven.

Man kan gjennom en samtale med lærer/instruktør kartlegge mangler i utdannelsen og fylle de hullene før avleggelse av den praktiske og teoretiske prøven mot fag/svennebrev.

- Kompetansebank innen bygg - Filer til nedlasting:

TreFokus PDF:
Materiallære:
Byggfiler:
Gjerder- vedlegg1 - 2 - 3 - 4

Sidesitat: Når sant skal sies, er det best å holde kjeft.