Vg 3 Forventninger


Når du har kommet så langt i utdanningen din som Vg3 har vi like store forventninger til deg som du forhåpentlig har til oss. Om du nå er lærling, praksiskandidat eller privatist vil vi hjelpe deg det siste steget til et fagbrev/svennebrev. Det er da viktig at vi sammen setter opp en plan med tiden du skal være på opplæringsplassen slik at vi sikrer kvalitet og veien til målet. Vi forlanger ikke at du kan alt men at du gjør ditt beste. Hvordan vi kommer til mål skal vi bli enig om sammen.

Rådgiveren på skolen er en viktig brikke for å sikre at alt går som planlagt.

 

 

Sidesitat: man må skille mellom snørr og bart