§ 3-5 Kurs


Dette er et "kurs" i eksamensløsning slik at man blir trygg på den teoretiske prøven man må ta i forbindelse med sin utdannelse. Man løser oppgaver sammen og går igjennom teori rundt de forskjellige oppgavene. Man bør ha jobbet noe i faget før "kurset". Det kan være veldig greit med en oppstartsamtale for avdekke behov og kartlegge hva man ikke trenger å øve på.

 

Eksamensoppgaver:
Andre oppgaver:
Diverse lærestoff:
   
   
   
   
   
   

Sidesitat: det forandrer sagen, sa mannen, han saget i spikeren