Vg 3 Lærling


I lærefag starter du opplæringen i videregående skole, og som regel avslutter du opplæringen med læretid i bedrift, som lærling eller lærekandidat.

De fleste yrkesutdanningene på videregående skole avsluttes med læretid i bedrift. To år på skole etterfulgt av to år i bedrift, er den mest vanlige modellen. Noen fag har såkalte særløp, som består av ett år på skole og tre år i bedrift, mens andre fag har andre kombinasjoner.

Noen av opplærlingsplassene innen kriminalomsorgen kan også tilby lærlingeplass.

Ta kontakt med rådgiver på skolen din.

 

Naviger på siden med fanene øverst og undermeny til venstre.

Spør om hjelp om du lurer på noe. Lykke til.

Sidesitat: Hvis rettferdigheten går under har det ikke lenger noen verdi at det lever mennesker på jorden.