Vg 2 Prosjekt til fordypning


Timer - 253

Karakter - Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen - Elevene skal ikke opp til eksamen.

Innhold

Prosjekt til fordypning på Vg2 skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer.

Lenker til dokumenter:
Diverse forslag til PTF:
-
-
Link
Link
Link
Link
Link

Sidesitat: Etterpå er hvermann klok.