Vg 2 Øvelser og oppgaver


Her legges det ut øvelser, oppgaver og egentester på alle nivå innen Bygg & anleggsteknikk. Spør din lærer/instruktør om hva som kan gjennomføres på den skolen du nå tilhører.

Øvelser og oppgaver er generelt for alle opplæringsplassene. Ikke alle kan løses på din skole da mye av stoffet er avhengig av hva din opplæringsplass har å tilby av utstyr og lokaler.

Du kan også etterspørre mulighetene til å hospitere/overflyttes til en skole som kan fylle inn det du ikke får av opplæring på skolen du nå tilhører.

Oppgaver Vg2 nivå:
Øvelser Vg 2 nivå:
Egentester på fagstoff:
   
   
   
   
   
   

Sidesitat: Han er sterk som klok er.