Vg 2 Mur


Boka dekker murdelen i programfaget produksjon. Den gir en grunnleggende forståelse av hvordan ulike produkter av betong blir produsert. Boka omhandler også ulike typer mur- og pussmørtler og blandemetoder, basert på gjeldende norske og europeiske standarder.

Oppgaver fra læreboka:
Praktiske oppgaver og lærestoff:
Elev framvisninger:
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link

Sidesitat: Det gjelder å søke alderdommens visdom og samtidig se verden med et barns øyne