Vg 2 Trekostruksjoner


Boka omfatter de tretekniske arbeider innenfor programområdet produksjon. Dette innebærer å kunne bygge utvendige og innvendige konstruksjoner etter preaksepterte løsninger. Etasjeskillere og bygging av trebjelkelag er emner som har sin naturlige plass. Det samme er tilfellet med bygging av bærende yttervegg med kledning. Viktigheten av isolasjon og vindtetting blir nøye forklart, og det blir lagt mer og mer vekt på HMS, og avfallshåndtering på byggeplassene. Nye faguttrykk blir forklart slik at de blir forståelige for elevene.

Oppgaver fra læreboka:
Praktiske oppgaver - lærestoff:
Framvisninger:

Sidesitat: Den som kjenner sin dårskap, er på vei mot visdom.