Vg 1 Tekniske anlegg

Boka gir en innføring i sentrale fagområder med tilknytning til bygg- og anleggsteknikk, med vekt på fagenes plassering i byggeprosessen og grunnleggende material- og verktøybruk.
Gjennom et enkelt språk, pedagogisk samspill mellom illustrasjoner og fagstoff og bruk av repetisjons- og arbeidsoppgaver, inviteres elever og andre brukere av boka til å tilegne seg grunnleggende kunnskap om det omfattende fagområdet som bygg- og anleggsteknikk er.

Oppgaver fra boka:
Praktiske oppgaver:
Powerpoint til boka:
Link
Link
Link
Link
Elevlaget framvisninger:
Link
Link - Link - Link
Link
Link - Link - Link
Link
Link - Link - Link

Sidesitat: Med list og lempe kommer en dverg lenger enn en kjempe