Vg 1 Øvelser og oppgaver

Her legges det ut øvelser, oppgaver og egentester på alle nivå innen Bygg & anleggsteknikk. Spør din lærer/instruktør om hva som kan gjennomføres på den skolen du nå tilhører.

Øvelser og oppgaver er generelt for alle opplæringsplassene. Ikke alle kan løses på din skole da mye av stoffet er avhengig av hva din opplæringsplass har å tilby av utstyr og lokaler.

Du kan også etterspørre mulighetene til å hospitere/overflyttes til en skole som kan fylle inn det du ikke får av opplæring på skolen du nå tilhører.

Oppgaver flere fag Vg1 nivå:
BA01Utregning - Vedlegg 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Oppgaver fag Vg1 nivå:
Egentester på fagstoff:
   
   
   

Sidesitat: Bjørkeris gjør gutten vis.