Vg 1 Bransjelære og tegning

Den første delen i boka, bransjelære, gir en grunnleggende innføring i hva byggebransjen dreier seg om, og hvem som er de viktigste aktørene i byggeprosessen, hvordan en byggeplass blir organisert og hva plan- og bygningsloven inneholder. Boka gir også en innføring i HMS og livreddende førstehjelp.
Den andre delen, tegningsforståelse, gir et innblikk i hvordan tegninger som blir brukt i byggebransjen blir til, hva slags tegninger som er aktuelle, og hvordan de blir brukt i et byggeprosjekt. I dette lærestoffet er det også et bredt utvalg av eksempler fra hele programområdet.

Oppgaver fra læreboka:
Praktiske oppgaver:
Elevlaget fremvisninger:
Link
Link - Link - Link
Link
Link - Link - Link
Link
Link - Link - Link
Link
Link - Link - Link

Sidesitat: De var kloke de gamle, de laget husene hule.