Vg 1 Betong, mur og tre

Boka tar for seg de viktigste byggematerialene våre: betong, mur og trevirke, og den gir en innføring i det enkelte byggematerialets spesielle egenskaper, og hvordan de brukes i bygningskonstruksjoner, sammen og hver for seg. Emnene i boka er forskaling, armering og betongarbeid, muring og oppbygging av trekonstruksjoner.

Gjennom et enkelt språk, pedagogisk samspill mellom illustrasjoner og fagstoff og bruk av repetisjons- og arbeidsoppgaver, inviteres elever og andre brukere av boka til å tilegne seg de første grunnleggende kunnskapene om det omfattende fagområdet som bygg- og anleggsteknikk er.

Oppgaver fra læreboka:
Praktiske oppgaver fra boka:
Powerpoint fra boka:

Sidesitat: Den får bruke vettet, den som har det.