Vg 1 Anlegg og terreng

Boka tar for seg det grunnleggende arbeidet i forbindelse med anleggs- og byggeprosjekter. Sentrale emner er utstikking av tomter, gravearbeider, drenering og bruk av anleggsmaskiner.

Oppgaver fra læreboka:
Praktiske oppgaver:
Elevlaget fremvisninger:
Link
Link - Link - Link
Link
Link - Link - Link
Link
Link - Link - Link
Link
Link - Link - Link

Sidesitat: Den som er klok, lærer mye uten bok.