Veien til fagbrev/svennebrev


Praksiskandidat er et begrep innen fag- og yrkesopplæring for en person som har yrkespraksis, men som mangler den nødvendige teoridelen for å få fag- og svennebrev. Praksiskandidaten tilbys opplæring i bedrift, som må være et godkjent lærested. Den praktiske opplæringen skal være allsidig og dokumentert. Varighet skal være minst 25 % lenger enn det som er vanlig praksistid i faget, og opplæringen skal dekke de mest vesentlige delene av fagets læreplan.

En praksiskandidat er fritatt kravet om bestått i alle fellesfagene fra videregående skole for å kunne gå opp til fag- eller svenneprøve. Det kreves derimot en egen tilrettelagt eksamen for praksiskandidater som må bestås før kandidaten kan avlegge fag- eller svenneprøve.

Vil du vite mer om dette så ta kontakt med rådgiver på din skole.

Sidesitat: Liten tue, kan velte stort lass.