§ 3 - 5 kurs


Voksne som mangler formell fagutdanning, men som har minst 5 års dokumentert allsidig praksis i et fag, kan gå opp til fag-/svenneprøve som praksiskandidater. Før praktisk fag-/svenneprøve, må kandidaten avlegge en teoretisk eksamen for praksiskandidater i sitt fag.

Dette kurset baserer seg på eksamensløsning og teoretisk forståelse.

Vil du vite mer om dette så ta kontakt med rådgiver på din skole.

 

 

 

Sidesitat: Det er ikke gull alt som glitrer.