Øvelser og oppgaver


Her legges det ut øvelser, oppgaver og egentester for deg som er praksiskandidat. Spør din lærer/instruktør om hva som kan gjennomføres på den skolen du tilhører.

Øvelser og oppgaver er generelt for alle opplæringsplassene. Ikke alle kan løses på din skole da mye av stoffet er avhengig av hva din opplæringsplass har å tilby av utstyr og lokaler.

Du kan også etterspørre mulighetene til å hospitere/overflyttes til en skole som kan fylle inn det du ikke får av opplæring på skolen du nå tilhører.

Oppgaver praksiskandidat:
Øvelser praksiskandidat:
Egentester på fagstoff:
   
   
   
   
   
   

Sidesitat: eple faller ikke langt fra stammen