Byggeprossesen


Her følger vi en byggeprosses fra start til innflytting. Bruk lærebøkene og annet lærestoff for å besvare de spørsmål som ligger under ukenesoppgaavene.

Link til Gyldendal sitt fagnettsted for bygg & anleggsteknikk

Dokumenter til byggeprossesen:
-
-
Byggeprossesen uke for uke:
Ekstra rundt byggeprossesen:
Preakseptable løsninger betong
Preakseptable løsninger
Preakseptable løsninger
Preakseptable løsninger
Preakseptable løsninger
Preakseptable løsninger
Preakseptable løsninger
Preakseptable løsninger

 

 

 

Sidesitat: Man elsker ikke noen fordi man syns det er pene. Man syns de er pene fordi man elsker dem.