Charlottenlund videregående skole

Avdeling Nermarka

 

 

Vg 3 / Praksiskandidat

Lærling / praksiskandidat / praktisk opplæring

Voksne som mangler formell fagutdanning, men som har minst 5 års dokumentert allsidig praksis i et fag, kan gå opp til fag-/svenneprøve som praksiskandidater. Før praktisk fag-/svenneprøve, må kandidaten avlegge en teoretisk eksamen for praksiskandidater i sitt fag.

Vil du vite mer om dette så ta kontakt med rådgiver på din skole.

 

Sidesitat: Begeistring er ungdommens daglige brød. Skepsis er alderens daglige vin.