KS Kvalitetsikring


Bedriftens system for HMS på byggeplassen skal sikre at nødvendige dokumenter, informasjon og skjema er tilgjengelig for alle parter.

Det finnes i dag mange tilbydere av systemer for kvalitetsikring. De fleste er brukervennlig og gir en god oversikt for bedriften.

Systemene varierer også avhengig av yrke og størrelse på bedriften. De fleste system er nettbasert og leveres av eksterne tilbydere som holder systemene oppdatert ved nye regler og forandringer.

På linkene nedenfor tar vi for oss et enkelt oppsett for at du skal ha fortåelsen over av hva et slikt kvalitetsikringsystem kan bestå av.

Eksempel på et ikke nettbasert forenklet KS System.

HMS Byggeplass Forside klikk her....

HMS Byggeplass dokumenter klikk her...

Sidesitat: Lykke, det er først og fremst den stille, glade, trygge følelse av skyldfrihet.