Fane 5 Læreplaner alle nivå


Dette er siden du laster ned dine læreplaner på ditt nivå til din egen elevperm eller mappe på server/pc.

Om læreplanene: tekst tekst tekst om innholdet og forståelsen av læreplanene. Bla Bla Bla............

Sammen med Rågiver / Elevtjenesten legger man opplæringsplan og mål for tiden du er på skolen.

Vg 1 Bygg & anleggsteknikk:
-
Læreplan programfag
Læreplan fellesfag
Generelle del av læreplanen
Veileder til læreplan Vg 1
Prosjekt til fordypning
Veileder til prosjekt til fordypning
-
Læreplaner Vg 2:
Læreplaner Vg 3:
-
-
-
-

Sidesitat: Lykke er noe man opplever hver dag hvis man tar vare på det som betyr noe i livet, og setter pris på det man har - det er hverdager det er flest av.