Fane 3 Regler og rutiner


På de forskjellige opplæringsplassene praktiseres det forskjellig når det gjelder regler og rutiner. Dette på grunn av ulike sikkerhetsnivå, verktøy, arbeidstid og lokaliteter. Finn ditt skjema og fyll ut.

Det er viktig å forstå at kriminalomsorgen har siste ord når det gjelder sikkerhet og rutiner.

Regler og rutiner:

Charlottenlund vgs Trondheim fengsel: Trykk her...

Annen Skole Annet fengsel: Link til dokument

 

Sidesitat: Lykke er ikke noe du opplever, det er noe du husker.