Dokumenter


Dette er siden du laster ned dokumenter til din egen elevperm eller mappe på server/pc. Det kan være forskjellige dokumenter som brukes på de forskjellige opplæringsplassene. Finn din og last ned.

Under "Dokumenter" legges alt annet som kan berøre deg. Se over og be om hjelp om noe er uforståelig. Lærere og instruktører er her for å veilede/hjelpe deg etter beste evne.

Linkside til opplæringsplasser innen kriminalomsorgen - trykk her...

Linkside relatert til bygg og anleggsteknikk - trykk her...

Linkside til offentlige sider - trykk her...

Filnavn:
Forklaring:
Skrives ut og settes først i din Vg1 perm.
Skrives ut og settes først i din Vg2 perm..
Elevsamtale 1 (etter ca 3 uker)
Charlottenlund vgs avd Trondheim fengsel
Elevsamtale 2 (etter ca 3 mnd)
Skoleruta 2012 - 2013
Skoleruta 2012 - 2013
Skolelink avd hvilket fengsel
Skoleruta 2012 - 2013
Skolelink avd hvilket fengsel
Skoleruta 2012 - 2013
Skolelink avd hvilket fengsel
Skoleruta 2012 - 2013
Skolelink avd hvilket fengsel

Sidesitat: Et land regjerer man etter regler og måte. Krig fører man uten regler og med list.