Film og dokumentasjon


Innen byggebransjen er det et krav til dokumetasjon av alt utført arbeid. Vi ønsker her å gi deg en innføring i noen måter å gjøre dette på via film, lyd og tekst. Film vil som bilder i de fleste tilfellene si mer enn "1000 ord". Den digitale verden har gjort det lett og billig å bruke film som dokumentasjon. Sammen skal vi lære oss enkle måter å dokumentere egen og andres kunnskap på.

Det kan være mye uforståelig og vanskelig for de som ikke har tatt teknologien i bruk. Dette skal vi nå snu på slik at det blir enkelt og trygt for deg å utnytte teknologien.

Lærestoffet kommer her......

 

 

Sidesitat: "Jeg er litt glad og veldig mye lei meg. Ingen jublende lerkefugl, som flyr ut av sengen om morgen. Jeg er vel snarere mollstemt."

Bygg og datakompetanse


På denne siden vil du få informasjon og opplæring innen data samt mulighetene vi har til kompetanse/hjelpemidler som finnes på internett. De fleste i dag bør/må ha en minimum av kompetanse da det meste foregår via internett.

Innen byggebransjen er det et krav til dokumetasjon av utført arbeid. Vi ønsker her å gi deg en innføring i noen måter å gjøre dette på. Med å jobbe med de oppgaver/øvelser du finner her får man gratis øvelse i bruk av pc. Dette er noe de fleste kan litt eller mye om.

Tegning og tegningsforståelse av arbeidsoppdrag er også viktig for alle nivå av utdannelsen. " Tegning grunnleggende" er en start på å komme igang med enkle tegninger som forhåpentlig vis gjør det morsomt å lære mer.

Det kan være mye uforståelig og vanskelig for de som ikke har tatt teknologien i bruk. Dette skal vi nå snu på slik at det blir enkelt og trygt for deg å utnytte teknologien.

Her en en liten kjekk sak om takstoler trykk her....

Spør om hjelp om du lurer på noe. Lykke til.

Sidesitat: For mye av det gode kan være praktfullt.