Generelt om www


Internett: - Nettverk av datanettverk og databrukere over hele verden

Web: - World Wide Web, forkortet www eller web, er et distribuert informasjonssøkesystem på Internett. Web er basert på hypertekst, du navigerer ved å klikke deg videre til relevant informasjon. Web er medierikt og inneholder informasjon i mange former, som lyd, bilde og video

Nettside: - Det samme som hjemmeside eller webside. Et nettsted er en samling av relaterte nettsider

Nettleser: - Er dataprogram som lar deg lete fram og lese websider. Et annet navn på nettleser er browser. Eksempel på nettlesere er Internet Explorer, Firefox, Opera

Søkemotor: - Dataprogram som søker etter ord i filer og dokumenter på web. Eksempel på søkemotorer er Google og Yahoo!

Har du nett tilgang så les mer om dette her....

Eller Wikipedia her....

Sidesitat: «Det er to slags mennesker: De som går foran og utretter noe, og de som kommer etter og kritiserer.»