Bilder og dokumentasjon


Innen byggebransjen er det et krav til dokumetasjon av alt utført arbeid. Vi ønsker her å gi deg en innføring i noen måter å gjøre dette på via bilder og tekst. Bilder vil i de fleste tilfellene si mer enn "1000 ord". Den digitale verden har gjort det lett og billig å bruke bilder som dokumentasjion.

Det kan være mye uforståelig og vanskelig for de som ikke har tatt teknologien i bruk. Dette skal vi nå snu på slik at det blir enkelt og trygt for deg å utnytte teknologien.

Lærestoffet kommer her......

 

 

Sidesitat: Glede er ikke en stasjon du kommer til, men en måte å reise på